Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/biogramy/41691,Sierotwinska-Rewicka-Maria.html
23.02.2024, 21:01

Sierotwińska-Rewicka Maria

Sierotwińska-Rewicka Maria, ur. 12 VI 1937 w Krakowie, zm. 13 X 2011 w Chrzanowie. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, Wydz. Humanistyczny (1956) oraz Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej tamże (1959).

W 1950 relegowana z LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie za profanację portretów przywódców PZPR, ukończyła prywatne LO Panien Prezentek tamże. W X/XI 1956 uczestniczka demonstracji w Krakowie po inwazji wojsk sowieckich na Węgry.

1960–1962 asystent w WSP w Krakowie, filia w Katowicach, 1962–1968 nauczycielka w Technikum Ekonomicznym w Krakowie-Nowej Hucie, 1968–1972 w LO PP w Krakowie, 1972–1981 w XIII LO tamże. Od 1977 współpracowniczka KOR/KSS KOR, sygnatariuszka listów protestacyjnych, 1977–1980 kolporterka wydawnictw niezależnych pism „Droga”, „Biuletyn Informacyjny” KSS KOR, „Robotnik”.

Od IX 1980 w „S”; współinicjatorka powołania MKZ Kraków, od 15 IX członek MKZ (odpowiedzialna za informację), KZ w XIII LO, nast. pracownik Sekcji Informacji ZR Małopolska, przedstawicielka MKZ i ZR na zebraniach założycielskich „S” w zakładach Krakowa i Małopolski. W XI 1980 współzałożycielka pisma „Solidarność. Biuletyn Informacyjny” (od XII 1980 „Goniec Małopolski”), au­torka, współredaktorka, organizatorka pracy wydawniczej; od IX 1981 w redakcji „Aktualności”; założycielka biblioteki wydawnictw niezależnych w ZR; od III 1981 członek KOWzP w Krakowie.

13 XII 1981 internowana, przetrzymywana w Ośrodku Odosob­nienia w Kielcach-Piaskach, Gołdapi (autorka w podziemnym pi­śmie „Gołdapianka”; ręcznie spisywane wiadomości z RWE) i Dar­łówku, od 8 V 1982 w szpitalu ZK nr 2 w Łodzi, od 20 V 1982 na przepustce w Krakowie, 9 VII 1982 zwolniona.

1982–1992 na emigracji w USA. 1983–1986 jedna z dyr. Kon­gresu Polonii Amerykańskiej w Kalifornii; współorganizatorka rocznicowych uroczystości patriotycznych, zbiórek pieniężnych na kolonie dla dzieci z Bieszczad, in. akcji charytatywnych. 1983– 1989 członek Ruchu Społeczno-Politycznego Pomost w Los Angeles, uczestniczka Renounce Yalta (Odwołać Jałtę) w Los Angeles. 1983–1992 stała współpracowniczka RWE, Polskiej Fali Radiowej w Los Angeles, „Nowego Dziennika” (Nowy Jork), „Gwiazdy Polarnej” (West Point). Aktorka i piosenkarka Polsko-Amerykańskiego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Los Angeles, współinicja­torka akcji medialnej mającej na celu rozpropagowanie Muzeum H. Modrzejewskiej w Santa Ana; działaczka i wykładowca w Klubie Inteligencji im. H. Modrzejewskiej w Los Angeles.

1993–1996 nauczycielka w XIII LO w Krakowie. W 1994 współ­organizatorka strajku nauczycieli w krakowskich szkołach średnich. Od 1995 na emeryturze. Członek Unii Demokratycznej/Unii Wolności, w 2002 rzecznik prasowy. 1996–2001 nauczycielka w Prywatnym Liceum Aktorskim w Krakowie. Od 2000 członek Stowarzyszenia Internowani w Poznaniu, od 2005 Stowarzyszenia Wolnego Słowa.

Autorka książki Rzeka Bernarda Ładysza (2006), współautorka (z córką Bereniką Rewicką-Ładysz) Internowana, czyli pamiętnik podwójnie pisany (2006).

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2001), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2008), pośmiertnie Krzyżem Wolności i Solidarności (2015).

1981-1982 rozpracowywana przez Wydz. III/Wydz. IV KW MO w Krakowie w ramach SOS krypt. Zuzia.

Kraków Region Małopolska

Opcje strony