Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13007,ABC.html
2023-09-21, 12:03

ABC

„ABC”, pismo wydawane 1 X 1986 – II 1988 przez RMP w Gdańsku; podtytuł: „Pismo studentów Uniwersytetu Gdańskiego”, od nr. 5: „Pismo środowisk Uniwersytetu Gdańskiego”.

Ukazało się 6 nr. o obj. 24 s. w formacie A5, drukowanych na offsecie; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji studenci UG, m.in. Maciej Żakiewicz (historia), Marek Lesiński (polonistyka), Joanna Strzemieczna (polonistyka), Wojciech Kreft (prawo), Paweł Adamowicz (prawo; autor ps. Kazimierz Ławrynowicz, np. w nr. 6 obszerny artykuł nt. historii gdańskiego środowiska RMP), Arkadiusz Staniszewski. Druk: P. Adamowicz i A. Staniszewski – na strychu kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku (drukowano tam też „Rozwagę i Solidarność” i „Gazetę Tczewską”), materiały przekazywał W. Kreft.

Publikowano teksty o tematyce niepodległościowej. Formą i treścią nawiązywano do pisma SKS i RMP „Bratniak”.

Kolportowane na wyższych uczelniach i w duszpasterstwach przez członków Związku Akademickiego Verbum.

 

Leszek Biernacki

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony