Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13013,Ad-Vocem.html
24.05.2024, 16:26

Ad Vocem

„Ad Vocem”, podtytuł: „Dwutygodnik informacyjny WiP”; od n-ru 1(8) „Pismo Ruchu WiP”. Pismo Ruchu WiP w Szczecinie, wydawane XI 1987 – II 1990 (z przerwą III 1988 – VII 1989). Ukazało się 14 n-rów (nr 4/5(11/12) z 1989 podwójny), obj. 2 s., nast. 4–6 s., format A4, druk na powielaczu białkowym (skonfiskowany podczas rewizji w mieszkaniu Hanny Pawłowskiej), nast. na offsecie, nakł. 500–1,5 tys. egz.; wychodziło nieregularnie. W redakcji w różnych okresach: Małgorzata Narożna, H. Pawłowska, (od n-ru 9) Tomasz Duklanowski i Maciej Romaniuk; druk m.in. Andrzej Kotula; współpracownicy m.in.: Marek Adamkiewicz i Krzysztof Hołowczyc. Poruszano tematy bieżące, związane m.in. ze służbą wojskową, informowano o studentach szczecińskich (i in.) uczelni przebywających w więzieniach, odmawiających służby wojskowej ze wzgl. na pacyfistyczne przekonania. Kolportowane przez uczestników Ruchu WiP oraz FMW.

 

Marta Marcinkiewicz

Opcje strony