Hasła rzeczowe

Agencja Fonograficzna Akcent

Agencja Fonograficzna Akcent, podziemne wydawnictwo fonograficzne, prowadzące działalność w l. 1985–1990 we Wrocławiu w środowisku b. członków Młodzieżowych Jednostek Oporu. Inicjator i gł. organizator Piotr Buzar. Realizacja materiału dźwiękowego, nagrywanie i kolportaż kaset magnetofonowych w oparciu o materiał własny. Nagrania m.in. w kaplicy Duszpasterstwa Akademickiego Dominik w parafii św. Wojciecha we Wrocławiu oraz Teatrze Współczesnym tamże przy wsparciu dźwiękowca Macieja Proska. Wśród nagrań m.in. pieśni patriotyczne wykonywane przez Krzysztofa Jakubczaka, piosenki lwowskie Przyśpiewki Felka Lwowiaka, nagrywane z akompaniamentem Andrzeja Kosendiaka, a także zapisy dźwiękowe koncertów Festiwalu Piosenki Prawdziwej w Gdańsku z 1981, Wrocławskich Spotkań z Piosenką Niezależną, spektakli wrocławskiego teatru niezależnego Nie Samym Teatrem Nie Samym Teatrem Nie Samym Teatrem, teatr niezależny powstały w VI 1983 we Wrocławiu, określany również jako Niezależne Stowarzyszenie Teatralne. Nazwa wywodzi się z fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza, w którym Jezus przypomniał diabłu słowa z Księgi Powtórzonego Prawa, że „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”. oraz Festiwalu Niezależnej Kultury Czeskiej i Słowackiej we Wrocławiu (XI 1989). Z AFA współpracowali m.in. Marcin Rybak (przegrywanie kaset), Waldemar Kras (druk okładek, projekt okładki kasety Oni się boją), Zbigniew Karnecki (pomoc logistyczna i finansowa z ramienia Komitetu Kultury Niezależnej, organizacja kontaktów), Janusz Laska (druk okładek, pomoc finansowa, kontakty).

AFA wydała kilkanaście tytułów kaset w nakł. ok. 200 egz. z okładkami i załącznikami powielanymi metodą sitodrukową. Kasety dostępne były w sklepie firmowym zakładów Stilon w Gorzowie Wielkopolskim. Jednym z powodów zakończenia działalności agencji było powołanie P. Buzara do odbycia zasadniczej służby wojskowej.

Ewa Chabros

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry