Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13024,Agnus.html
2023-02-01, 08:03

Agnus

„Agnus”, pismo Ruchu Wolność i Pokój, wydawane 1987–1988 w formacie A5, drukowane techniką offsetową w nakładzie 100 egz.

W składzie redakcji: Sławomir Dutkiewicz (redaktor naczelny).

Kolportowane lokalnie, niekiedy na terenie całego kraju.

 

Stefan Pastuszewski

Bydgoszcz, Region Bydgoski

Opcje strony