Hasła rzeczowe

AGO

"AGO", pismo wydawane 10 V 1982 – 5 V 1984 w Gliwicach; podtytuł: „Biuletyn Akademickiej Grupy Oporu Politechniki Śląskiej”, od nr. 3 z dopiskiem: „przy Gliwickiej Delegaturze RKW NSZZ «Solidarność» Regionu Śląsko-Dąbrowskiego”.

Ukazało się 12 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu i techniką sitodruku w nakładzie ok. 2 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie zespołu: Andrzej Jarczewski (redaktor naczelny); autorzy: studenci i pracownicy PŚl; drukarze: Tadeusz Drzazgowski (instruktor drukarski, przeszkolił kilka ekip w druku na powielaczu, ramkach z matrycami białkowymi i technice sitodruku), Jarosław Cyrankiewicz, Piotr Jankowski, Krzysztof Cegielski i Henryk Metz; kolporterzy: Sylwester Chojkiewicz, Andrzej Sobański, Kazimierz Matuszny, Marek Rak i Henryk Jakubiec.

Nr. 3 i 4 poświęcone przygotowaniu manifestacji w mieście 31 VIII 1982 i na uczelni 10 XI 1982 wydrukowano w zwielokrotnionych nakładach. Nr 5 miał dwie wersje: oryginalną (z matryc białkowych) i fałszywą (ksero); w wersji oryginalnej zamieszczono teksty dot. wyłącznie spraw PŚl: podano nazwiska internowanych i aresztowanych studentów i pracowników, doradzano, jak pomóc rodzinom, informowano o zmianach kadrowych, postanowieniach władz ministerialnych i rektorskich, opublikowano sprawozdania z manifestacji i pacyfikacji w miasteczku akademickim. W 1982 artykuły dotyczące organizacji walki, zachęcano do różnych form aktywności, także naukowej, ale z wykluczeniem jakichkolwiek form kolaboracji z władzami partyjnymi. W 1984 wsparto wybory do samorządu studenckiego, w wyborach rektorskich poparto prof. Antoniego Niederlińskiego popieranego przez podziemną „S”. W 1984 przed wyborami do rad narodowych poparto apel TKK „S” o ich bojkot. Pismo przestało wychodzić po aresztowaniu w VI 1984 J. Cyrankiewicza i Witolda Gabrysia (zwolnionych w VII 1984 na mocy amnestii) i utracie drukarni.

Andrzej Jarczewski

Gliwice, Region Śląsko-Dąbrowski

Opcje strony

do góry