Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13036,Akapit.html
2023-10-01, 08:22

Akapit

"Akapit", pismo KKK Pracowników Poligrafii, wydawane w związku ze zjazdem w dniach 2-4 XII 1981 w Szczecinie; w całości poświęcone programowi i ocenie realizacji porozumień zawartych pomiędzy Tymczasową Krajową Komisją Poligrafii „S” a Ministerstwem Kultury i Sztuki, zawartych 1 XII 1980, oraz pracy KKK PP pomiędzy zjazdami.

 

Jan Tarnowski

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony