Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13044,Aktualnosci-Limanowskie.html
2023-05-29, 07:21

Aktualności Limanowskie

„Aktualności Limanowskie”, od n-ru 1 z podtytułem: „Pismo Niezależnych Lachów Limanowskich”, od n-ru 7 „Prawda – Godność – Sprawiedliwość”. Od n-ru 4 jako niezależne „Pismo NSZZ «S» Sekcji Informacji Komisji Koordynacyjnej w Limanowej”, od n-rów 7–14 „Dwutygodnik Sekcji Informacji NSZZ KK «S»”, od n-ru 15 „Aktualności Ziemi Limanowskiej”, z podtytułem: „Dwutygodnik Sympatyków «S»”. Wydawane przez Zespół przy Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „S” w Limanowej X 1989 – 25 XI 1990. Ukazały się 32 n-ry, obj. 1–8 s., format A5 i A4, druk na powielaczu, nast. na offsecie, nakł. 500–700 egz.; ilustrowane; numeracja ciągła, wychodziło nieregularnie. Wyd. spec.: nr 4 (z 11 XI 1989) i nr 7 (z 23 XII 1989), nr 19 spec. wyd. wyborcze, nr 31 łącznie z serwisem informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Limanowa. Do n-ru 2 (z 1989) dołączono wydanie „Wiadomości Nowosądeckich” z 27 IX 1989. W redakcji: Maria Dąbrowska (n-ry 2–3), Józef Rosiek (n-ry 7 i 10), Renata Strug (nr 7), Zbigniew Sułkowski (nr 4), Roman Szuszkiewicz (n-ry 4, 7, 10), Teresa Zabramny (nr 10). Stali współpracownicy: Grzegorz Biedroń, Stefan Hutek, Jan Migacz, Renata Strug, Zbigniew Sułkowski, Czesław Szynalik. Adres redakcji: ul. Władysława Orkana 16 (n-ry 1–14), Władysława Orkana 14 (n-ry 15–33), Limanowa. Druk: WZSRP (n-ry 8–9), COIT Oddział w Nowym Sączu (n-ry 10–33). Pismo o charakterze informacyjno-publicystycznym, opisywano i komentowano przemiany społeczne i polityczne, aktualne wydarzenia z kraju i regionu. Promowano solidarnościowych kandydatów w wyborach samorządowych i parlamentarnych. W rocznice ważnych wydarzeń (11 XI, 23 XII) publikowano wyd. spec., wypełnione materiałami historycznymi i wspomnieniowymi. Zamieszczano artykuły historyczne, materiały satyryczne, wiersze, teksty piosenek, listy do redakcji, ogłoszenia, reklamy, horoskopy. Kolportowane w regionie, od n-ru 4 – odpłatnie; n-ry 1–14 – cena egz. 200–500 zł, 300–1 tys. zł, n-ry 15–33 zł.

Paweł Goleń|Monika Komaniecka-Łyp

Region Małopolska, Limanowa

Opcje strony