Hasła rzeczowe

Aneks (pismo, Opole)

„Aneks”, pismo NZS przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu wydawane 11 XI 1980– 10 X 1981, ukazało się 10 nr., o obj. 4–16 s., format A5, późn. A4, nakł. 1–2 500 egz. W redakcji: Bożena Paliwoda, Mirosław Olszewski, Leszek Nocoń i Maciej Wirski. Siedziba redakcji w Domu Studenckim Spójnik opolskiej WSP. Aby uniknąć ingerencji cenzury, w stopce zwrot: „Do użytku wewnętrznego” (późn. „Do użytku wewnątrzuczelnianego”). Druk na maszynie powielającej odkupionej od uczelni.

Początkowo przeważały art. rocznicowe dot. wydarzeń historycznych, objętych dotąd cenzurą. Szczególne niezadowolenie władz wywołały teksty Adama Góreckiego „Katyń” oraz L. Noconia „ZSRR bez tajemnic”. W piśmie drukowano także kronikę wydarzeń w środowisku akademickim kraju i Opola, polemiki oraz wywiady z liderami organizacji studenckich i przedstawicielami władz uczelnianych. Zamieszczano także m.in. relacje ze strajku łódzkiego oraz zjazdów i konferencji NZS, a także in. ważnych wydarzeń. Pozostałe art. miały charakter interwencyjny oraz dotyczyły warunków socjalnych panujących w miasteczku akademickim i na uczelni.

W XII 1988 i IV 1989 ukazały się dwa nr. „Aneksu” z podtytułem „Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów WSI i WSP”. Pierwszy nr został zredagowany przez Wojciecha Podhajeckiego ze wsparciem działaczy „S” Jana Całki i Wiesława Molińskiego. Projekt graficzny i winietę pisma przygotował Jerzy Golczuk. Pismo o obj. 8 s., format A5, nakł. 500 egz., sitodruk. W skład nowej redakcji wchodzili działacze NZS z Wyższej Szkoły Inżynierskiej i WSP w Opolu: W. Podhajecki, Dariusz Polowy i Arkadiusz Lelek; kolportaż także Mariusz Patelski.

Redakcję „Aneksu” SB rozpracowywała w ramach spraw, którymi objęci byli działacze NZS w Opolu, prowadzonymi przez Wydz. III KW MO w Opolu, m.in.: SOS krypt. Skrytka i SOS krypt. Gniazdo oraz przez Wydz. III WUSW w Opolu w ramach SOR krypt. Kwiatek 2.

Mariusz Patelski

Opcje strony

do góry