Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13053,Anty-K.html
2023-12-11, 12:53

Anty-K

„Anty-K”, pismo od n-ru 3 z podtytułem: „Biuletyn Informacyjny Delegatury RKW Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ «Solidarność» Tarnowskie Góry”, wydawane 1985–1988.

Ukazało się 27 n-rów, obj. 2 s., format A4 i A3, druk z matryc białkowych, w 1986 techniką sitodruku, nakł. 100–400 egz.; wychodziło nieregularnie, pocz. miesięcznik, nast. od n-ru 9 dwumiesięcznik.

Założyciele pisma: Kazimierz Kałwak, Krystyna i Stanisław Kowolikowie, Krzysztof Kudlek, Antoni Tronina, Stefan Jarząbek i Tadeusz Ostropolski.

W redakcji: Renata Szumowska, K. Kałwak, K. i S. Kowolikowie, K. Kudlek i T. Ostropolski; współpracownicy m.in.: Maria Kowol, Grzegorz Nowicki, Anna Walisko-Brysch.

Druk m.in.: Anna Krogulec, Franciszek Jeziorski, Andrzej Grucza, Andrzej Nowicki, Czesław Silczak, Piotr Hanysek. Drukarnia mieściła się w leśniczówce A. Troniny w Boruszowicach, czasem w domu Danuty i S. Jarząbków w Boruszowicach.

Publikowano teksty o tematyce społecznej i politycznej, informacje o działaniach podziemnej „S” w regionie i kraju.

Kolportowane gł. w Tarnowskich Górach i okolicach przez członków redakcji i drukarzy; cena egz. 5–10 zł.

 

Weronika Rudnicka

Region Śląsko-Dąbrowski, Tarnowskie Góry

Opcje strony