Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13077,Bardak-Socjalistycznego-Obozu-Koncentracyjnego.html
2021-05-14, 08:14

Bar(d)ak Socjalistycznego Obozu Koncentracyjnego

"Bar(d)ak Socjalistycznego Obozu Koncentracyjnego", pismo satyryczne, wydawane XII 1984 – V 1985 w Lubinie.

Ukazało się prawdopodobnie 6 nr. (oznaczonych nr. 12-17) o obj. 12 s. w formacie A5, drukowanych na powielaczu w nakładzie ok. 500 egz.; miesięcznik.

Założyciel i autor (fraszki, wiersze, pieśni, krótkie opowiadania i żartobliwe ogłoszenia, rysunki humorystyczne): Stanisław Józef Śnieg, druk: Edward Wertka i Jan Madej (także organizator materiałów poligraficznych), kolportaż: m.in. Jan Śnieg, Kazimierz Urban. Wydawane przy współpracy Międzyzakładowej Komisji Wykonawczej „S” Zagłębie Miedziowe.

Kolportowane m.in. w Lubinie, Głogowie i zakładach Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi w Lubinie.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Lubin

Opcje strony