Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13083,Bez-Cenzury-Wroclaw.html
2023-09-25, 19:11

Bez Cenzury (Wrocław)

"Bez Cenzury", podtytuł: „Gazeta szeregowych członków NSZZ Solidarność”, pismo wydawane we Wrocławiu XII 1986 – X 1990.

Ukazało się 100 nr. o obj. 2-10 s. w formacie A5, drukowanych techniką sitodruku w nakładzie 500-1,5 tys. egz.; dwutygodnik.

W składzie redakcji największą rolę odgrywał Tomasz Olejniczakowski (do śmierci w 1988). Pozostali autorzy odmawiają zgody na ujawnienie swych nazwisk; druk: Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej i Drukarnia GZAR.

Zamieszczano artykuły podkreślające rolę etyki w życiu jednostek, społeczeństw oraz w zmaganiach z reżimem. Wśród zagrożeń dotykających Polskę autorzy akcentowali m.in. niekorzystne tendencje demograficzne. Podkreślano doniosłą rolę Kościoła, lecz korzystano też z prawa do krytyki, głównie wobec kościelnej hierarchii. Sprzeciwiano się porozumieniom Okrągłego Stołu, nazywano ten kontrakt przetrąceniem moralnego kręgosłupa Polaków i triumfem służb specjalnych PRL.

Pismo przedrukowywano na Górnym Śląsku.

 

Artur Adamski

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony