Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13085,Bez-Cenzury.html
2023-12-11, 22:43

Bez Cenzury

„Bez Cenzury”, podtytuł „Aperiodyk Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Szczecińskiej”, pismo NZS Politechniki Szczecińskiej, wydawane I 1989 – V 1990. Ukazało się 8 n-rów (nr 4 bez tytułu), obj. 4–8 s., format A4 (nr 4 A5), druk na powielaczu, nakł. ok. 300–400 egz.; od n-ru 4 druk na offsecie, nakł. 2 tys. egz. W redakcji w różnych okresach: Dariusz Foterek ps. Amicus, Sławomir Oziero (od X 1989 redaktor nacz.), Krzysztof Wojtasiak (koordynator prac, redaktor tech.) Ernest Wierzbicki, Michał Kozieł, Grzegorz Kucharski, Zbigniew Matczak, Ryszard Kucharski, Waldemar Kotiasz (fotografie), Adam Miksa (oprac. graf.), Sławomir Krawczyk, Dorota Stankiewicz, Joanna Kuczyńska. Pocz. składane na komputerze PC, udostępnionym przez Władysława Lisowskiego, pracownika Wydz. Mechanicznego PS, matryce wykonywano na drukarce igłowej; druk we współpracy z TKZ Stoczni Szczecińskiej, od X 1989 w Zakładzie Poligraficznym PS Zapol. Redakcja mieściła się w Domu Studenckim V. We wstępie do n-ru 1 pisano, że obok informacji nt. działalności NZS będą zamieszczane interpretacje i oceny bieżących wydarzeń społ.-polit.; we wstępie do n-ru 4 deklarowano chęć utworzenia czasopisma, które oprócz dostarczania informacji będzie kształtowało świadomość czytelników. W piśmie obok rozmowy nt. Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Akademickiego, znaleźć można było artykuł opisujący ideologię anarchistyczną. Nr 5/8 (z V 1990) był w całości poświęcony VI KZD NZS w Krakowie. Kolportowane gł. na uczelni.

 

Grzegorz Czapski

Szczecin, Region Pomorze Zachodnie

Opcje strony