Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13095,Bialostocka-Oficyna-Wydawnicza.html
18.05.2024, 15:25

Białostocka Oficyna Wydawnicza

Białostocka Oficyna Oficyna Oficyna, wydawnictwo podziemne działające 1983-1988 w Szczecinie, założone z inicjatywy Sławomira Lenera. Oficynę utworzył zespół wydający pismo „Obraz” (zmiana nazwy wynikała z rozszerzenia zakresu działania grupy oraz dążenia do zdezorientowania SB). W skład redakcji wchodzili: S. Lener (odpowiadający za stronę graficzną), Edward Wiśniewski oraz Piotr Mync. Wydawnicza, rozpoczęła działalność w pocz. 1982, pod kierunkiem Romana Wilka. Pierwszą książką był wydany w IV 1982 w nakł. 500 egz. tomik kilkadziesięciu wierszy „wojennych” pt. ''Gryps''; wydrukowali go: Dariusz Boguski i Janusz Taranienko. Poza R. Wilkiem w BOW aktywnie działali: Krystyna Strubel - z-ca szefa BOW, organizacja kolportażu, także in. wydawnictw niezależnych, w jej mieszkaniu odbywały się spotkania BOW; Stanisław Przestrzelski (pracownik Białostockich Zakładów Graficznych), dostarczał papier i zajmował się kolportażem.

Nakładem BOW ukazały się następujące wydawnictwa:

#Marek Nowakowski, ''Opowiadania wojenne'', 1982, technika druku: matryce białkowe; #Stanisław Jerzmanowski, ''W potrzasku. Przyczynek do dziejów likwidacji niepodległości'', 1985, technika druku: sitodruk; #Jerzy Nowowiejski, ''List Władysława Siły-Nowickiego do generała Wojciecha Jaruzelskiego'', 1984, technika druku: sitodruk; #Marian Kukiel, ''Generał Władysław Sikorski. Żołnierz i mąż stanu'', 1983, technika druku: sitodruk; #''Wiersze stanu wojennego'', 1983, technika druku: maszynopis powielany; #Waldemar Kuczyński, ''Solidarni i niepokonani'', 1984, technika druku: sitodruk; #''Józef Piłsudski w Białymstoku'', autor nieznany, 1985, technika druku: sitodruk; #''List do Mieczysława Feliksa Rakowskiego od Józefa Kuśmierka'', 1983, technika druku: sitodruk.

Książki wydawano w nakł. 500 egzemplarzy.

Białostocka SB rozpracowywała członków BOW w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania „Biblioteka”.

 

Marek Kietliński

Opcje strony