Hasła rzeczowe

Białostocki Komitet Obrony Więzionych za Przekonania

Białostocki Komitet Obrony Więzionych za Przekonania, powołany 16 VII 1981 na nadzwyczajnym posiedzeniu KZ „S” w Białostockich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego, w składzie: Zdzisław Ciniewicz (od 23 VII przew.), Eleonora Studniarczyk, Longin Kiercul (od 23 VII wiceprzew.), Zenon Juszczak, Henryk Silkinis, Tadeusz Okurowski, Jan Kulczycki, od 23 VII Andrzej Stalończyk (wiceprzew.). Przystąpiono do organizacji ogólnopolskiego marszu gwiaździstego 17 VIII, który jednak się nie odbył. Przed 13 XII 1981 BKOWzP liczył ok. 1 tys. członków, skupiał Komitety: Uczelniany KOWzP Filii Uniwersytetu Warszawskiego, istniał od 15 V 1981 w składzie: Krzysztof Bondaryk, Konrad Kruszewski, Piotr Osiadacz, Sławomir Raube, Zbigniew Suszczyński, Tomasz Wiśniewski, Ryszard Zieliński, Dariusz Boguski (niezrzeszony); Uczelniany KOWzP Politechniki Białostockiej, powołany w V 1981 przez Marka Powichrowskiego, Janusza Smacznego; Zakładowy KOWzP w Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego Fasty, powstał 21 IX 1981, przew. Jerzy Wysocki; Zakładowy KOWzP Cementowni Białystok, istniał od jesieni 1981 Komitety Filii UW i PB tworzyły od V 1981 Międzyuczelniany KOWzP, który 25 V zorganizował pikietę w obronie więzionych działaczy KPN, V/VI zebrał 3 tys. podpisów pod petycją do Sejmu PRL ws. zwolnienia więźniów politycznych, w VIII przeprowadził w Białymstoku akcję ulotkową w tej sprawie. W X 1981 przew. BKOWzP został Zenon Biender, wiceprzew. J. Wysoki, L. Kiercul. Organem prasowym BKOWzP był „Serwis Informacyjny BKOWzP”. Po 13 XII 1981 zawieszono działalność z powodu internowań i aresztowań.

 

Tomasz Danilecki

Opcje strony

do góry