Hasła rzeczowe

Bibuła Poznań

"Bibuła", podtytuł: „Dwutygodnik”, pismo wydawane w Poznaniu 6 IV 1982 – 24 VIII 1982.

Ukazało się 11 nr. o obj. 3-6 s. w formacie A4, drukowanych z matryc białkowych, od nr. 4 sygnowane nazwą drukarni: Tajna Drukarnia KOS 40 i 4.

W składzie redakcji studenci Politechniki Poznańskiej: Mikołaj Kotlarek, Lech Maziakowski, Lech Mikołajczyk; druk m.in.: Roman Trawiński, Tomasz Cieślik, Mariusz Bekker, Ireneusz Gryning; miejsce zebrań redakcyjnych, druku większości nr.: pokój 166 w Domu Studenckim nr 1 w tzw. Poligrodzie.

Zamieszczano artykuły o charakterze informacyjnym, redagowane głównie na podstawie prasy podziemnej z Poznania i innych regionów, audycji Radia Wolna Europa, Głosu Ameryki; publikowano informacje uzyskane przez redaktorów, oświadczenia struktur podziemnych, relacje z wydarzeń w kraju (m.in. demonstracji, audycji Radia „S”), komentarze aktualnej sytuacji polit.

Pismo kolportowano głównie wśród studentów PP oraz przekazywano innym strukturom podziemnym (m.in. „S”, NZS), pozostawiano w miejscach publicznych.

Wydawcy „Bibuły” współpracowali z kierownictwem Akademickiego Ruchu Oporu i innymi podziemnymi grupami na PP; wydawali, kolportowali ulotki (w tym sygnowane przez KOS 40 i 4), przeprowadzali akcje malowania napisów, zorganizowali bibliotekę wydawnictw podziemnych, przygotowywali wydanie ''Pamiętników'' Piotra Kropotkina; 30 VIII 1982 przeprowadzono rewizję w pok. 312, 331 DS nr 2, gdzie znajdowały się materiały poligraficzne, wydawnictwa; rozpoczęte tego dnia zatrzymania, aresztowania, przesłuchania doprowadziły w ciągu kilku miesięcy do rozbicia ARO oraz innych grup opozycji na PP, następnie największego procesu politycznego w Poznaniu, znanego jako proces Politechniki.

Redakcję i ARO rozpracowywano w ramach SOR krypt. Orda.

 

Przemysław Zwiernik

Region Ziemia Łódzka, Pabianice

Opcje strony

do góry