Hasła rzeczowe

Bieszczadnik

„Bieszczadnik”, pismo wydawane w Dwerniku n. Sanem II 1981 – IX 1982. Nr 1 z podtytułem: „Gazetka Federacji Robotników, Rolników i innych grup zawodowych Bieszczadów NSZZ «Solidarność»”, od n-ru 2 „Pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych «Solidarność»”, od n-ru 5 „Pismo NSZZ RI i NSZZ «Solidarność» Regionu Bieszczadów”. Ukazało się 11 n-rów, do 13 XII 1981 opublikowano 10 n-rów, obj. 1–12 s., format A5, druk na offsecie w Drukarni MKZ/MKR w Rzeszowie, nakł. do 500 egz. (podczas strajków chłopskich w Ustrzykach i Rzeszowie kilka tys. egz.); miesięcznik. Nr 8 wydano razem z n-rem 23 (25) „Wsi Rzeszowskiej”. W redakcji: Urszula Poziomek, Wieńczysław Nowacki (twórcy pisma), Robert Turski, Marek Jaśkiewicz. Po 13 XII 1981 pismo zawieszono. We IX 1982 wydano ostatni nr, format A5, druk na powielaczu i techniką sitodruku w Zatwarnicy i Chmielu, nakł. 200 egz. Redakcja: R. Turski i M. Jaśkiewicz; nr zawierał informacje bieżące i przedruki.

 

Michał Stręk

Dwernik, Region Podkarpacie

Opcje strony

do góry