Hasła rzeczowe

BIS Biuletyn Informacyjny Studentów (Poznań)

"BIS. Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny "Biuletyn Informacyjny", pismo wydawane przez TKZ „S” przy Zakładzie Robót Górniczych w Lubinie IV 1985 – I 1986. Studentów", pismo wydawane 1 II 1982 – II 1984 w Poznaniu; od nr. 8 podtytuł: „Pismo Międzyuczelnianego Komitetu Protestacyjnego NZS”.

Ukazały się 42 nr. (w tym 5 podwójnych) o obj. 2-20 s. w formacie A4 w nakładzie ok. 2-3 tys. egz., drukowane m.in. na ramce; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Kajetan Koprowiak i Wojciech Putz (przedstawiciele swych uczelni w MKP NZS); współpraca: członkowie MKP NZS, m.in. Andrzej Grudziński, Andrzej Nowotny, Sławomir Smól, Łukasz Zalewski; druk m.in. K. Koprowiak, A. Nowotny, Wiesław Polakiewicz, W. Putz, Jerzy Strzyż, Ł. Zalewski, Małgorzata Jędryczka, Alicja Kołodziejczak, Bogdan Kołodziejczak, Aleksandra Nawrocka, Paweł Nawrocki.

Początkowo zamieszczano informacje bieżące, następnie głównie materiały publicystyczne, przedruki z pism podziemnych z innych miast, głównie z „Tygodnika Mazowsze”, teksty literackie (m.in. Marka Nowakowskiego, Sławomira Mrożka, Stanisława Barańczaka oraz poezję stanu wojennego). Od nr. 39 (z XI 1983) przeważały materiały o charakterze kulturalnym. Niektóre nr. miały charakter monograficzny, np. w III 1983 nr poświęcony 15. rocznicy Marca ’68, w nr. 6 opublikowano opracowanie A.Z. [Lecha Raczaka] ''Wojna Grudniowa'', w nr. 15/16 kontynuację – ''Odrodzenie'', tekst dokumentujący wydarzenia I – 9 IX 1982.

Kolportowany głównie wśród studentów poznańskich uczelni. Przestał się ukazywać po przekształceniu się MKP NZS w strukturę kolportażową.

 

Przemysław Zwiernik

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry