Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13118,Biskupi-Komitet-Pomocy-Osobom-Pozbawionym-Wolnosci-i-Ich-Rodzinom-w-Koszalinie.html
2023-09-23, 19:06

Biskupi Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom w Koszalinie

Biskupi Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i Ich Rodzinom w Koszalinie, powstał 5 II 1983 w Koszalinie dla diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w trzech rejonach: w Koszalinie, Słupsku i Szczecinku. Głównym zadaniem była pomoc charytatywna. Komitet pomagał aresztowanym oraz ich rodzinom udzielając informacji prawnej, materialnej, a także w szukaniu pracy. W prace komitetu zaangażowani byli: ks. Umiński Jan, ks. Jan Umiński, ks., ur. 25 VII 1930 w Rypinie, zm. 20 VI 1990 w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, święcenia kapłańskie (1955). bp Ignacy Jeż (reprezentował diecezję), Gabriela Cwojdzińska jako koordynator ogólny całej diecezji oraz rejonu koszalińskiego, o. Andrzej Sujka, o. Seweryn Parafiński; Maria „Ewa” Bońkowska (od 1 IX 1983), Elżbieta Kuzyniak jako koordynator świecki; grupa słupska: ks. Jan Girjatowicz, ks. Andrzej Pacholski i mec. Anna Skowrońska jako koordynator świecki; grupa szczecinecka: o. Stanisław Mróz, ks. Leszek Król (od VII 1983), Krystyna Oberda-Bielecka. Skład osobowy powiększał się oraz zmieniał; na początku 1984 w komitecie rejonu koszalińskiego pracowało 22 osoby świeckie m.in.: G. Cwojdzińska, Konrad Barczak, Zofia Bohusewicz, Maria Bońkowska, Halina Dzirnowska, Janina Gawłowska, Eleonora Chomentowska, Janina Kraśkiewicz, Elżbieta Kuzyniak, Joanna Melnyk, Jadwiga Pawluczenko, Anna Rożniatowska, Franciszek Sak, Emilia Sobczyńska, Teresa Tarasienko, Janina Wardaszko, Leokadia Dybalska, Elżbieta Garbacz, Antoni Nowosadko, Zofia Szymańska, Regina Nalaskowska.

W komitecie wydzielono sekcje (kierowane przez księży ze współpracownikami świeckimi): informacyjną, zdrowia, rodzin, pomocy materialnej i prawnej. Głównym zadaniem była pomoc charytatywna. Środki pozyskiwano podczas zbiórek wśród wiernych w poszczególnych parafiach. W XI 1983 udzielono pomocy materialnej i finansowej rodzinom osób wcielonym do Wojskowych Obozów Specjalnych; w ramach Komitetu pracowali adwokaci udzielający pomocy prawnej oraz broniący w procesach politycznych. W 1983 zorganizowano akcję wakacyjną, którą objęto 388 osób, w 1985 – 219 osób (w tym 125 dzieci). Na początku 1984 komitet rejonu koszalińskiego liczył 22 osoby.

 

Rafał Marciniak

Region Pobrzeże, Koszalin

Opcje strony