Hasła rzeczowe

BISZ

"BISZ", właśc. „Biuletyn Informacyjny Szkół Zawodowych”, pismo FMW Regionu Gdańsk, wydawane 20 XI 1984 – I 1987 z inicjatywy Dariusza Krawczyka, jako pierwsze w regionie skierowane bezpośrednio do młodzieży szkół zawodowych i techników.

Ukazało się 15 nr. w formacie A4 i A5, drukowanych z matryc białkowych i techniką sitodruku w nakładzie ok. 3 tys. egz.

W składzie redakcji: D. Krawczyk, Tomasz Stoppa, Błażej Drożdż, Robert Ćwięk, Jarosław Mechliński, Będziński.

W 1985 redakcja pisma przystąpiła do Federacji Młodzieży Walczącej i „BISZ” stał się jednym z dwóch pism regionalnych tej organizacji (obok „Monitu”). 18 IX 1985 doszło do porozumienia tych dwóch środowisk gdańskiej FMW i utworzenia Gdańskiej Rady Koordynacyjnej FMW. „BISZ” integrował środowiska młodzieży spoza szkół licealnych.

Publikowano informacje i artykuły dot. aktualnej sytuacji politycznej w kraju i działań opozycji młodzieżowej, teksty historyczne, dokumenty, odezwy, apele związane z opozycyjną działalnością młodzieży.

Kontynuacją „BISZ” było pismo „Wiatr od Morza”.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Gdansk, Region Gdańsk

Opcje strony

do góry