Hasła rzeczowe

BIT Biuletyn Informacyjny Topolówka

"BIT Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny "Biuletyn Informacyjny", pismo wydawane przez TKZ „S” przy Zakładzie Robót Górniczych w Lubinie IV 1985 – I 1986. Topolówka", pismo Młodzieży III LO w Gdańsku, tzw. Topolówki, wydawane 14 XI 1981 – III 1989, wokół którego utworzyło się niezależne środowisko młodzieżowe podejmujące wiele inicjatyw opozycyjnych na terenie szkoły i regionu gdańskiego. Powstanie pisma wiąże się z utworzeniem w tej szkole 30 XI 1980 niezależnego przedstawicielstwa młodzieży – Parlamentu Uczniowskiego (miało wówczas formę gazetki ściennej).

Ukazało się 59 nr. (17 IX 1982 ukazał się 1. nr podziemny), drukowanych wszelkimi dostępnymi w podziemiu technikami poligraficznymi i w różnych formatach.

W składzie redakcji w różnych okresach m.in.: Maciej Grabski, Jarosław Kurski, Jacek Kurski, Piotr Semka, Jarosław Apollo, Marcin Piotrzkowski, Wojciech Staniewicz.

Informowano o niezależnych inicjatywach w regionie, poruszano bieżące sprawy młodzieży, informowano o najważniejszych wydarzeniach. W nr. 1 ukazały się także dokumenty dot. tworzącej się wówczas ogólnopolskiej organizacji uczniowskiej, Federacji Młodzieży Szkolnej, oraz teksty o tematyce historycznej związane z 63. rocznicą odzyskania niepodległości oraz stosunkiem Lenina do wojny w 1920. W X 1984 wezwano do protestów w obronie uprowadzonego ks. Jerzego Popiełuszki.

Po 13 XII 1981 na terenie szkoły odbywały się liczne protesty (przerwy milczenia, akcje ulotkowe, malowanie haseł solidarnościowych na murach); młodzież walczyła o krzyże w szkole, na dużej przerwie spotykała się na modlitwie ''Anioł Pański'' w intencji Ojca Świętego.

Przez całą dekadę l. 80. w związku z „BIT” i inicjatywami podejmowanymi przez środowisko uczniów skupione wokół pisma szkoła była nieustannie inwigilowana przez SB. W ramach weryfikacji nauczycieli usunięto tych pedagogów, którzy sprzyjali poczynaniom młodzieży. Zastąpiono ich informatorami SB i nauczycielami posłusznymi władzy. W 1984 kierownictwo Wydz. Nauki i Oświaty KW PZPR w Gdańsku, we współpracy z SB, opracowało plan likwidacji szkoły. 1984–1985 usunięto ze szkoły kilku uczniów zaangażowanych w niezależną działalność. W ramach solidarności z III LO w Gdańsku w innych szkołach średnich w Trójmieście odbyły się akcje protestacyjne uczniów w obronie represjonowanych kolegów. Młodzież z III LO organizowała także msze i modlitwy w kościele św. Brygidy w Gdańsku. Protesty kontynuowano po upublicznieniu informacji, że ks. J. Popiełuszko nie żyje. 1983–1984 w szkole nadawano audycje Radia BIT, najprawdopodobniej jedynej w Polsce stanu wojennego niezależnej rozgłośni uczniowskiej. W 1988 środowisko pisma i młodzież III LO wspierała strajki majowe i sierpniowe w Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

 

Jarosław Wąsowicz SDB

Opcje strony

do góry