Hasła rzeczowe

Biuletyn «Solidarność» Regionu Częstochowa

"Biuletyn «Solidarność» Regionu Częstochowa", pismo wydawane XI 1980 – XII 1981 przez Regionalny Komitet Założycielski „S” (od VI 1981 przez ZR); pierwsze pismo niezależne w Częstochowie, założone 14 XI 1980 podczas protestu w klubie Ikar; od VII 1981 jako „Biuletyn Regionu Częstochowa”.

Ukazało się 35 nr. w nakładzie do 5 tys. egz., drukowanych początkowo na powielaczu białkowym, od XII 1980 na offsecie w Spółdzielni Udziałowa; podlegało cenzurze i aby obejść jej wymóg – rejestrację – upodobniło się do jednodniówki: wychodziło nienumerowane i niedatowane, pod różnymi tytułami (m.in. „Solidarność Częstochowska”, „Biuletyn Informacyjny «Solidarność» Region Częstochowa”, „Biuletyn Nadzwyczajny”); kilka nr. wydrukowano w poligrafii MKZ Kalisz.

W składzie zespołu: Halina Grzybowska, Włodzimierz Łukomski, Marian P. Rawinis, Krzysztof Tatarek i Teresa Ujazdowska (redakcja i autorzy pierwszych nr.), od I 1981 główny autor: Ziemowit Miedziński; w VI 1981 obrady I WZD Regionu Częstochowa opisywał M.P. Rawinis. W składzie nowej redakcji od VII 1981: Marian Magiera (redaktor naczelny), Krzysztof Biało, Jarosław Kapsa, M.P. Rawinis; I KZD relacjonował J. Kapsa.

Obszernie opisano m.in. poświęcenie sztandaru „S” Huty im. Bolesława Bieruta; nr. specjalny poświęcono obchodom 1 i 3 V, zmarłemu kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, aresztowanemu Marianowi Zembrzuskiemu. Ostatniego nr., przygotowanego 5 XII 1981, nie zdążono wydrukować.

Wojciech Rotarski

Opcje strony

do góry