Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13129,Biuletyn-Dyskusyjno-Informacyjny-Wydanie-dla-Sluzby-Zdrowia.html
23.05.2024, 23:29

Biuletyn Dyskusyjno-Informacyjny. Wydanie dla Służby Zdrowia

"Biuletyn Dyskusyjno-Informacyjny. Wydanie dla Służby Zdrowia", pismo wydawane IX 1982 – I 1984 w Krakowie przez „S” Służby Zdrowia Regionu Małopolska; z dopiskiem: „Redakcja współpracuje z RKS NSZZ «Solidarność» Małopolska”.

Ukazało się 17 nr, nr 15-16 (1983) jako „Biuletyn. Wydanie dla Służby Zdrowia”, nr 17 (1984) jako „Biuletyn Krakowskiej Służby Zdrowia”; obj. 6 s., format A4, druk na powielaczu; miesięcznik.

W składzie redakcji: Zbigniew Chłap, Janina Rościszewska, Andrzej Kowal (nr. 1-8), Jacek Marchewczyk (nr. 1-5), Anna Grajcarek (od nr. 6); organizacja kolportażu: Władysława Korzeniowska, Danuta Pozowska, Janina Rościszewska.

Przekazywano wiadomości z placówek służby zdrowia Krakowa i Regionu Małopolska, prowadziło kronikę represji wobec pracowników służby zdrowia i działaczy „S” Służby Zdrowia, informowano o kolaborantach, publikowano listy kierowane przez więźniów do organizacji międzynarodowych, m.in. Czerwonego Krzyża i Komisji Praw Człowieka ONZ; informowano o możliwych formach działalności legalnej, o pomocy medycznej dla potrzebujących, samopomocy; propagowano zasady etyki lekarskiej, przedstawiano problematykę wykorzystywania psychiatrii do walki z opozycją; publikowano komunikaty, odezwy, stanowiska i instrukcje podziemnej „S”, także publicystykę polityczną i poezję patriotyczną, Stałe rubryki: „Kronika hańby” – o rażących zaniedbaniach więziennej służby zdrowia, „Uwaga, trują” – tematy ekologiczne. Od IV 1983 rozpoczęto publikowanie tekstów historycznych związanych z przemilczaną przez komunistów historią Polski, w IV 1984 – dyskusję nt. reformy systemu opieki zdrowotnej, przedstawiając różne modele tej opieki w świecie. Nr 11 (1983) poświęcono pielgrzymce Jana Pawła II do Polski.

Pismo kolportowano poprzez sieć KZ „S” w zakładach służby zdrowia Krakowa i Regionu Małopolska. Kontynuacją pisma był „Biuletyn Niezależnej Służby Zdrowia”, wydawany od II/III 1984.

 

Stanisław Grzonkowski

Opcje strony