Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny

"Biuletyn Informacyjny", jedno z najdłużej i nieprzerwanie wydawanych uczelnianych pism podziemnych, będące kontynuacją „Komunikatów” i „Informacji” wydawanych na Politechnice Wrocławskiej od powstania „S” do 13 XII 1981; podtytuły: „Pismo Członków Organizacji Związkowej (UKK) NSZZ «Solidarność» Politechniki Wrocławskiej”, od nr. 4 (VI 1982) „Pismo Organizacji Zakładowej (UKK) NSZZ «Solidarność» Politechniki Wrocławskiej”; wydawane 13 I 1982 – 15 XI 1989. Od nr. 43 jako: „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Politechniki Wrocławskiej”.

Wydano 98 nr. Od nr. 1 (13 I 1982) do nr. 42 (I 1985) dwutygodnik, miesięcznik o obj. 2-6 s. w formacie A4, drukowany na powielaczu w nakładzie 300-400 egz., ilustrowany; od nr. 43 (I 1985) do nr. 98 (XI 1989) zmienna częstotliwość: tygodnik, dwutygodnik, miesięcznik o obj. 4-12 s. w formacie A5, drukowany na powielaczu, offsecie, techniką sitodruku w nakładzie 500-600 egz., wydania specjalne 1000 egz., ilustrowany.

Redaktorem 1982-1984 był Stanisław Jabłonka, 1984-1989 Ryszard Czoch, od nr. 99 redagowanie przejął zespół powołany przez KZ „S” Politechniki Wrocławskiej.

Pismo skupiało się na sprawach uczelni i szkolnictwa wyższego, regularnie publikowano relacje z posiedzeń Senatu uczelni. Redakcja na bieżąco komentowała zmiany w ustawodawstwie dotyczącym szkolnictwa wyższego i informowało o sytuacji na uczelniach w kraju i we Wrocławiu. Stale publikowano komunikaty ogólnopolskiego Społecznego Komitetu Nauki oraz sprawozdania Uczelnianej Komisji Koordynacyjnej „S” PWr. Od nr. 99 pismo stało się mniej autorskie, mniej publicystyczne, przeobraziło się w biuletyn związkowy nastawiony na szybką, rzetelną informację o konkretnych sprawach.

Agnieszka Klarman

Opcje strony

do góry