Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny

"Biuletyn Informacyjny", pismo wydawane przez TKZ „S” przy Zakładzie Robót Górniczych w Lubinie IV 1985 – I 1986.

Ukazało się 6 nr. (5 nr. w 1985: nr 1 IV-V, nr 2 VI-VII, nr 5 [powinno być nr 3] z VIII, nr 4 IX-X, nr 6 z XI i 1 nr bez numeracji w I 1986) o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu białkowym w nakładzie 1,5 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Mirosław Gojdź, Jan Tabor; wśród współpracowników, informatorów m.in.: Tadeusz Madziarczyk, Seweryn Szkudlarek, Kral, Franciszek Burdzy, Helena Klupska (z d. Sczaniecka), Andrzej Gustaw; druk: Edward Wertka. Kolportaż w zakładzie m.in.: T. Madziarczyk, Adam Żelechowicz, Henryk Fiodorec.

Zamieszczano komunikaty TKZ, komentarze dot. osób piastujących eksponowane stanowiska (przewodniczących MRN w Lubinie, z-ców dyr. ds. ekonomicznych i technicznych, wiceprzewodniczących Federacji Górniczych Związków Zawodowych), informacje o podziale zysku za 1985, apel o bojkot obchodów 1 maja i wyborów do Sejmu PRL, instrukcje postępowania podczas wyborów do samorządów pracowniczych, krytyczne artykuły dot. PZPR i systemu komunistycznego, bieżące ogłoszenia o mszach, represjonowanych i zwalnianych z więzienia kolegach, rocznicach narodowych, związkowych, imprezach im towarzyszących organizowanych przez opozycję w Lubinie; informowano o akcjach małego sabotażu, pisywano o przypadkach wykorzystywania przez kierowników podległych im pracowników do prac na prywatnych budowach, o wypadkach śmiertelnych w kopalniach, nadużyciach finansowych dyrekcji.

Kolportowano w ZRG, Zakładach Górniczych Sieroszowice, Rudna, Polkowice.

Po pojawieniu się nr. 1 SB założyła SOS krypt. Katanga. Rozpracowywano A. Gustawa, Leszka Drozda, Piotra Witczaka, H. Sczaniecką, A. Żelechowicza, T. Madziarczyka, H. Fiodorca, podejrzanych o członkostwo i działalność w TKZ oraz pisanie artykułów, redagowanie, organizowanie druku i kolportaż „Biuletynu Informacyjnego”.

Od II 1986 pismo przestało się ukazywać, 29 IX 1986 SB zaniechała prowadzenia sprawy, gdyż podejrzenia wobec obserwowanych osób nie potwierdziły się.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Lubin

Opcje strony

do góry