Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13136,Biuletyn-Informacyjny-NSZZ-Solidarnosc-TKZ-ZA-Pulawy.html
2023-09-30, 07:52

Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” TKZ ZA Puławy

„Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» TKZ ZA Puławy”, pismo wydawane przez Tymczasową KZ „S” w Zakładach Azotowych w Puławach 5 XI 1982 – 10 XII 1983. Nawiązywało do „Biuletynu Informacyjnego” wydawanego przez „S” w ZA Puławy 12 XII 1980 – 26 XI 1981 (47 nr., tygodnik). Podtytuł ulegał modyfikacjom, przeważnie przypadkowo na etapie przepisywania na matryce; często z dopiskiem: „wydanie wojenne” lub „wojenny”, np. nr 2 z 8 XI 1982: „Wydanie Wojenne Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» TKZ NSZZ w ZA Puławy”.

Ukazało się 9 nr. o obj. 1-8 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 200-300 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Zdzisław Wiśniewski; druk w różnych okresach: Ryszard Brzeziński, Zbigniew Lipa, Andrzej Szczygieł, Zdzisław Wiśniewski i Henryk Witczak, w mieszkaniu R. Brzezińskiego przy ul. Niemcewicza, następnie w mieszkaniu H. Witczaka przy ul. Wojska Polskiego.

Publikowano informacje o wydarzeniach w ZA i na terenie miasta, artykuły o bieżącej sytuacji w kraju. Nr 1 (wydany jako ulotka A4), zawierał m.in. uchwałę TKZ wzywającą do akcji protestacyjnej 10 XI 1982.

Wydawanie pisma przerwała fala aresztowań w środowisku puławskiego podziemia w XII 1983. Ten sam zespół obsługujący druk wydawał pismo „Solidarność Ziemi Puławskiej – Wydanie Wojenne”.

 

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Puławy

Opcje strony