Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny

"Biuletyn Informacyjny", pismo wydawane przez KZ „S” w Zakładach Azotowych w Puławach 12 XII 1980 – 26 XI 1981 (nr 1 pt. „«Solidarność» w Zakładach Azotowych «Puławy»”, nr 3 z 23 XII 1980 jako „Informacja Związkowa”). Od n-ru 15 (z 17 III 1981) pismo wychodziło jako „Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» KZ Z.A. «Puławy»”.

Ukazało się 47 nr. o obj. 4-32 s. w formacie A5, drukowanych na offsecie w ZA w nakładzie 1-4 tys. egz.

W składzie redakcji w różnych okresach: Stanisław Dębicki, Janusz Domżał, Jerzy Dudkowski, Zbigniew Lesisz, Janusz Łodyga, Bogumiła Matraszek, Krystyna Murat, Jerzy Saniewski, Czesław Stolar (opracowanie graficzne), Jan Wawer, Zdzisław Wiśniewski, Alfred Wydra; inni autorzy tekstów: Gabriel Jaroszyński, Jan Okoń, Jarosław Piwar, Marian Zwierzchowski.

Publikowano dokumenty i informacje związkowe, przedruki z prasy związkowej i zagranicznej (m.in. komentarze sowieckie dotyczące Polski), artykuły historyczne, ekonomiczne i polemiczne, felietony Jerzego Saniewskiego. Nr 34 (z 12 VIII 1981) i 35 (z 14 VIII 1981) dotyczące powstania warszawskiego (tekst Leona Mitkiewicza w 2 odcinkach); do nr. 37 (z 1 IX 1981) dołączono wkładkę z przedrukiem zbioru wierszy ''Przestańcie stale nas przepraszać...'' (wiersze powielane na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina w czasie strajku w VIII 1980); w nr. 40 (z 23 IX 1981) zamieszczono pełny tekst ''Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 17 marca 1921 r.'', w nr. 41 (z 29 IX 1981) tekst ''Ustawy Konstytucyjnej z 23 IV 1935 r.'', w nr. 44 (z 21 X 1981) rozpoczęto cykl ''Sojusznicy?'', w którym prezentowano wybrane dokumenty dot. spraw polskich w okresie II wojny światowej.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Puławy

Opcje strony

do góry