Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13140,Biuletyn-Informacyjny.html
2023-06-02, 18:26

Biuletyn Informacyjny

"Biuletyn Informacyjny", pismo wydawane przez MKZ „S” w Suwałkach 20 I 1981 – IV 1981; w czasie strajku w III 1981 jako „Biuletyn Informacyjny MKS”.

Ukazało się 11 nr., w tym 7 nr. „Biuletynu Informacyjnego MKS”, o obj. 1-2 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Jerzy Broc, Romuald Łanczkowski, Weronika Merecka, Regina Skórkiewicz, Tadeusz Stupak; odpowiedzialny za druk: Andrzej Sobolewski.

Zamieszczano krótkie doniesienia z regionu, informacje o działalności MKZ, przedruki z innych pism; w „Biuletynie Informacyjny MKS” głównie informacje z serwisu informacyjnego Biura Krajowego Komitetu Strajkowego.

Kolportowany przez działaczy KZ wchodzących w skład MKZ w Suwałkach, głównie na terenie Suwałk i w najbliższej okolicy.

 

Marcin Zwolski

Region Pojezierze, Suwałki

Opcje strony