Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny

"Biuletyn Informacyjny", pismo Sekcji Ideowo-Programowej „S” Krakowskich Zakładów Armatur, wydawane w Krakowie 30 I – 13 XII 1981 i w 1989.

Ukazało się 37 nr. w 1981 i 1 nr w VI 1989 o obj. 5-13 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu białkowym; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji w różnych okresach m.in.: Ireneusz Lisiak, Andrzej Dańko, Barbara Oleszczuk, Ryszard Żupnik, Andrzej Piotrowski, Ryszard Hubisz, W. Dobosz, J. Kurek, T. Firlej, Eugeniusz Olszak (ilustracje); druk: Wiesław Kukla. Na s. 1. większości nr. widniało zdjęcie gdańskiego pomnika Poległych Stoczniowców.

Poruszano tematykę związaną z bieżącymi wydarzeniami w kraju i sytuacją w zakładzie, publikowano oświadczenia i dokumenty zakładowych i regionalnych struktur „S”, artykuły historyczne nt. najnowszej historii Polski i ZSRS, recenzje książek, przedruki z prasy państw socjalistycznych, poezję, oświadczenia przedstawicieli zakładowej organizacji PZPR; w nr. 16, po śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego, zamieszczono jego życiorys; nr z 14 V 1981 poświęcono Janowi Pawłowi II w związku z zamachem na jego życie.

Kolportowano wśród pracowników KZA.

 

Paweł Goleń

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony

do góry