Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny (Szczecin)

"Biuletyn Informacyjny", pismo Polskiej Ligi Praw Człowieka, Ruchu Społecznego Nierządowego z siedzibą w Szczecinie, wydawane 15 IX 1987 – 8 VII 1988.

Ukazało się 5 nr. (nr. 2/3 oraz 4/5 podwójne) o obj. 12 s., drukowanych w nakładzie 100 egz.

W składzie redakcji: Jan Kostecki, Aleksander Krystosiak, Grzegorz Ostrowski i (krótko) Stefan Kuczyński.

Prezentowano działalność organizacji w kraju, współpracę w umacnianiu praw człowieka na świecie, funkcjonowanie Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka i afiliowanych w niej Lig Krajowych, informowano o naruszaniu i łamaniu praw człowieka, kierunkach walki o praworządność i niezbywalne prawa człowieka oraz publikowano dokumenty własne i akty prawne dot. powyższych zagadnień.

Podawano adresy i telefony redakcji (J. Kosteckiego) i działaczy Rady Koordynacyjnej PLPC z całego kraju.

Uzyskane ze sprzedaży biuletynu środki finansowe przeznaczano na potrzeby organizacji.

 

Paweł Knap

Opcje strony

do góry