Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny

"Biuletyn Informacyjny", pismo wydawane w Instytucie Elektrotechniki Warszawa-Międzylesie w 1981.

Ukazało się 17 nr. o obj. 4 s. w formacie A5, drukowanych techniką offsetową w nakładzie 100 egz.

W składzie redakcji: Izabella Gotzman, Robert Grychowski, Ryszard Jedliński, Michał Kapitaniak, Andrzej Krawczyk, Stefan Różycki, Małgorzata Rutkowska, Jerzy Sameryt.

Publikowano teksty dot. spraw wewnątrzzakładowych, informacje o działalności „S” w Instytucie Elektroniki i mikroregionie Międzylesie; przedstawiano sylwetki lokalnych działaczy oraz przeglądy prasy, zamieszczono dekalog działacza społecznego.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony

do góry