Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13150,Biuletyn-Informacyjny.html
2023-05-30, 08:51

Biuletyn Informacyjny

"Biuletyn Informacyjny", pismo KZ „S” LOT, wydawane w Warszawie 18 V – 8 XII 1981.

Ukazało się 30 nr. (w tym podwójne) o obj. kilku s. w formacie A5, drukowanych na powielaczu i offsecie w nakładzie 600-1 tys. egz.; tygodnik.

W składzie redakcji: Piotr Jasiński (opracowanie graficzne), Maciej Kwiatkowski, Jarosław Roszkowski.

Publikowano teksty poruszające problematykę branżową i dokumentujące działalność KZ „S” LOT oraz informacje z Regionu Mazowsze.

Pismo zakładowe.

 

Włodzimierz Domagalski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony