Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny «Solidarność Wiejska» Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników «Solidarność Wiejska»

"Biuletyn Informacyjny «Solidarność Wiejska» Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników «Solidarność Wiejska»", pismo wydawane w Chełmie (nr 1) i Lublinie 29 XII 1980 – XII 1981, o zmieniającym się tytule: nr 1 pt. „Biuletyn Informacyjny «Solidarność Wiejska» Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników «Solidarność Wiejska»”, nr 2 z 1981 „Biuletyn Informacyjny «Solidarność Wiejska» Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Woj. Chełmskiego i Zamojskiego”, nr 3 „Biuletyn «Solidarność Wiejska»”, nr. 4-7 „Biuletyn Informacyjny. Komitet Założycielski NSZZ Rolników Indywidualnych «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni Komisja do Spraw Rolnych”, nr 8 „Pismo Związkowe NSZZ Rolników Indywidualnych «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, nr. 9-13 „Biuletyn Informacyjny NSZZ RI «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, od nr. 14 „Biuletyn Związkowy. NSZZ RI «Solidarność»”.

Ukazało się 20 nr. o obj. 7-16 s. w formacie A4 i A5, drukowanych na offsecie, początkowo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, od VI 1981 w Lubelskich Zakładach Graficznych, w nakładzie 0,6-15 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji w różnych okresach: Włodzimierz Jachman, Józef Popłonkowski, Eugeniusz Wilkowski, Danuta Winiarska, Janusz Winiarski, Zdzisław Bradel, Tadeusz Zachara, Jan Krzysztof Wasilewski i Paweł Nowacki (opracowanie techniczne i graficzne), Wiesław Lipiec, Krzysztof Michałkiewicz, Michał Zulauf, Zbigniew Perzyna i Henryk Janusz Stępniak, Sławomir Smyk (zdjęcia).

Zamieszczano informacje i publicystykę dot. „S” RI i „S” w kraju i regionie. Opublikowano 3 dodatki specjalne: ''Ksiądz Stefan kardynał Wyszyński Prymas Polski 3 VIII 1901 – 28 V 1981'' (V 1981), ''Czesław Miłosz 10-12 czerwca 1981 w Lublinie'' (10 VI 1981), ''Wincenty Witos'' (26/28 VI 1981).

Docierało do ówczesnych woj.: bialskopodlaskiego, chełmskiego, lubelskiego i zamojskiego.

Marcin Dąbrowski

Region Chełm, Chełm

Opcje strony

do góry