Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13154,Biuletyn-Informacyjny-Solidarnosc-Wiejska-Wojewodzkiego-Komitetu-Zalozycielskieg.html
2021-03-02, 14:36

Biuletyn Informacyjny «Solidarność Wiejska» Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników «Solidarność Wiejska»

"Biuletyn Informacyjny «Solidarność Wiejska» Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników «Solidarność Wiejska»", pismo wydawane w Chełmie (nr 1) i Lublinie 29 XII 1980 – XII 1981, o zmieniającym się tytule: nr 1 pt. „Biuletyn Informacyjny «Solidarność Wiejska» Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników «Solidarność Wiejska»”, nr 2 z 1981 „Biuletyn Informacyjny «Solidarność Wiejska» Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Woj. Chełmskiego i Zamojskiego”, nr 3 „Biuletyn «Solidarność Wiejska»”, nr. 4-7 „Biuletyn Informacyjny. Komitet Założycielski NSZZ Rolników Indywidualnych «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni Komisja do Spraw Rolnych”, nr 8 „Pismo Związkowe NSZZ Rolników Indywidualnych «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, nr. 9-13 „Biuletyn Informacyjny NSZZ RI «Solidarność» Region Środkowo-Wschodni”, od nr. 14 „Biuletyn Związkowy. NSZZ RI «Solidarność»”.

Ukazało się 20 nr. o obj. 7-16 s. w formacie A4 i A5, drukowanych na offsecie, początkowo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, od VI 1981 w Lubelskich Zakładach Graficznych, w nakładzie 0,6-15 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji w różnych okresach: Włodzimierz Jachman, Józef Popłonkowski, Eugeniusz Wilkowski, Danuta Winiarska, Janusz Winiarski, Zdzisław Bradel, Tadeusz Zachara, Jan Krzysztof Wasilewski i Paweł Nowacki (opracowanie techniczne i graficzne), Wiesław Lipiec, Krzysztof Michałkiewicz, Michał Zulauf, Zbigniew Perzyna i Henryk Janusz Stępniak, Sławomir Smyk (zdjęcia).

Zamieszczano informacje i publicystykę dot. „S” RI i „S” w kraju i regionie. Opublikowano 3 dodatki specjalne: ''Ksiądz Stefan kardynał Wyszyński Prymas Polski 3 VIII 1901 – 28 V 1981'' (V 1981), ''Czesław Miłosz 10-12 czerwca 1981 w Lublinie'' (10 VI 1981), ''Wincenty Witos'' (26/28 VI 1981).

Docierało do ówczesnych woj.: bialskopodlaskiego, chełmskiego, lubelskiego i zamojskiego.

Marcin Dąbrowski

Region Chełm, Chełm

Opcje strony