Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność»

"Biuletyn Informacyjny Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność»", pismo wydawane przez KZ „S” Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Puławy 1980-1981.

Ukazało się prawdopodobnie 31 nr. o obj. 5-14 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu i techniką offsetową.

W składzie zespołu: Stefan Hempel, Janusz Krasiński, Jolanta Lewandowska i Tadeusz Sągolewski.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Puławy

Opcje strony

do góry