Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13173,Biuletyn-Informacyjny-Niezaleznego-Samorzadnego-Zwiazku-Zawodowego-Solidarnosc-Z.html
2023-06-07, 12:14

Biuletyn Informacyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» Ziemi Krasnostawskiej

"Biuletyn Informacyjny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» Ziemi Krasnostawskiej", od nr. 3 z VIII 1981 podtytuł: „Nieregularne pismo MKZ NSZZ «Solidarność» Krasnystaw” (w stopce redakcyjnej podawano tytuł: „Krasnostawski Biuletyn Informacyjny”), wydawane przez MKZ w Krasnymstawie 22 VI-X 1981.

Ukazało się 5 nr. o obj. 6-12 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 300-500 egz.

W składzie redakcji w różnych okresach: Stanisław Osiewicz, M. Jasińska, M. Matysiak, M. Psujek, Kazimierz Głowacki, Jan Huszcza (przewodniczący MKZ), Józef Kociuba, Wacław Musiel, Aleksander Chudzik, Marek Adamczuk, Andrzej Grabek.

Publikowano artykuły o tematyce związkowej i historycznej.

Pismo o zasięgu lokalnym, kolportowane w oparciu o struktury MKZ, następnie Zarządu Oddziału w Krasnymstawie.

W 1989 Wydawnictwo WZZ Region Chełm wznowiło wydawanie pisma; 26 VII – 25 XII 1989 ukazały się nr. 1(6)-10(15).

Marcin Dąbrowski

Region Chełm, Krasnystaw

Opcje strony