Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13178,Biuletyn-Informacyjny-NSZZ-Solidarnosc-przy-Politechnice-Gdanskiej.html
20.05.2024, 10:48

Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» przy Politechnice Gdańskiej

"Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» przy Politechnice Gdańskiej", pismo wydawane przez zatrudnionych na terenie PG członków i sympatyków „S” 1980-1981. Wychodziło legalnie.

Ukazało się kilkanaście nr. o obj. 4-10 s. w formacie A4 i A5, drukowanych na powielaczu, nakład nieustalony; dwutygodnik, numeracja ciągła.

W składzie redakcji: Jan Dajnowski, Stanisław Kowalski, Miłosz Michał Moszyński i Andrzej Szczepański.

Zamieszczano publicystykę, artykuły o tematyce historycznej, przedruki z innych pism, bieżące informacje oraz poezję.

Piotr Brzeziński

Opcje strony