Hasła rzeczowe

Biuletyn Informacyjny Stanu Wojny

"Biuletyn Informacyjny Stanu Wojny", pierwsze pismo podziemne w woj. legnickim wydawane 19 XII 1981 – 6 IV 1982 przez MKS „S” w Zakładach Górniczych Rudna (po zakończeniu strajku w ZG Rudna w Polkowicach), założone przez ukrywających się członków MKS: Andrzeja Poroszewskiego (pomysłodawca tytułu), Franciszka Kamińskiego, przy współpracy: Pawła Kotlickiego, Grzegorza Laski.

Ukazało się 18 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, w formie maszynopisu i drukowanych na powielaczu w nakładzie kilkudziesięciu – 500 egz.; wychodziło nieregularnie, początkowo co kilka dni, następnie tygodnik.

W składzie redakcji: F. Kamiński (redaktor naczelny, autor większości tekstów), A. Poroszewski.

Publikowano apele i oświadczenia wyrażające protest przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego, informowano o represjach działaczy „S”, wydarzeniach w kraju i Regionie.

Kolportowano w Regionie.

W IV 1982 F. Kamiński, po spotkaniu z wydawcami głogowskiego „Hutnika” (red. Zenon Tankiewicz, Jerzy Jurkiewicz, Józef Sławiński) oraz działaczami z Lubina i Legnicy, zmienił nazwę pisma na „Zagłębie Miedziowe. Biuletyn Informacyjny Stanu Wojny NSZZ «Solidarność»”, zachowując jednak ciągłość numeracji. Zamierzano zjednoczyć zespoły redakcyjne, drogi kolportażu, sieć informatorów-korespondentów.

Łukasz Sołtysik

Region Dolny Śląsk, Polkowice

Opcje strony

do góry