Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13196,Biuletyn-Informacyjny-Zarzadu-Fabrycznego-NSZZ-Solidarnosc-w-Zakladach-Mechanicz.html
02.03.2024, 07:54

Biuletyn Informacyjny Zarządu Fabrycznego NSZZ «Solidarność» w Zakładach Mechanicznych Ursus

„Biuletyn Informacyjny Zarządu Fabrycznego NSZZ «Solidarność» w Zakładach Mechanicznych «Ursus»”, pismo Komisji Informacyjno-Prawnej Komitetu Fabrycznego „S” w Ursusie, wydawane 18 III – 25 XI 1981 w ZM Ursus w Warszawie. Ukazały się 22 n-ry, obj. do kilkudziesięciu s., format A5, druk na offsecie, nakł. 3–10 tys. egz.; wychodziło nieregularnie. Wznowione w 1988, obj. 4 s., format A4, nakł. powyżej 1 tys. egz. W redakcji: Zygmunt Gutowski, Marek Tacik, Andrzej Krzepkowski, Andrzej Polakowski, Władysław Lenczewski, Magda Piwowarczyk, Lesław Siewierski, Andrzej Bednarski, Waldemar Bocheński, Mirosław Kowalewski, Roman Postek, Mirosław Telka, Jan Liczkowski, Eugeniusz Korzeb, Elżbieta Wieczorkiewicz, Grażyna Romańska, Jerzy Bielec, Jerzy Świerszczek, Hanna Sawicka; od V 1981 Bogdan Nowakowski (zespół podzielony na sekcje: opracowania publikacji, technicznej grafiki, technicznej poligrafii, obsługi radiowęzła); jesienią 1981 ustanowiono funkcję redaktora nacz., którym został W. Bocheński. W Radzie Programowej ds. publikacji w ZM Ursus: Jerzy Kaniewski, Lech Lewandowski, Bolesław Jagodziński. Drukowane w Drukarni Zakładowej Ursusa. Wznowiony w 1988 biuletyn redagował L. Lewandowski; za sprawy graficzne odpowiadali: Roman Postek, W. Bocheński, M. Kowalewski, J. Liczkowski. Wyd. spec.: wydanie postrajkowe (z 2 IV 1981), „Ursus czerwiec 1976” (nr 10), „I Walne Zebranie Delegatów Regionu Mazowsze” (z 13 VI 1981), „Gotowość strajkowa ZM «Ursus»” (z 4 VIII 1981). Na łamach pisma poruszano bieżące sprawy zakładu, działalność KF „S”, wydarzenia w „S” w regionie i w kraju. Kolportowane gł. w Ursusie oraz in. zakładach Zrzeszenia Przemysłu Ciągnikowego w Gorzowie Wlkp, Nisku, Lublinie, Włocławku; również w środowisku mazowieckiej „S” RI, współpracujących z Ursusem, kopalniach na Śląsku, przy okazji spotkań w zakładach „Sieci”.

 

Włodzimierz Domagalski|Tadeusz Ruzikowski

Region Mazowsze, Warszawa

Opcje strony