Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13198,Biuletyn-Katynski.html
23.05.2024, 07:28

Biuletyn Katyński

"Biuletyn Katyński", miesięcznik wydawany 1979-1981 w Krakowie (ze względów bezpieczeństwa jako miejsce wydania podawano Warszawę lub inne miasto) przez Instytut Katyński w Polsce.

Ukazało się 38 nr. w formacie A5 (było też wydanie mini w formacie A6), w formie maszynopisu, drukowanych na powielaczu lub offsecie. Opublikowano też wydania specjalne (nienumerowane): w IV 1979 ''Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II z pokorną prośbą o błogosławieństwo apostolskie i modlitwę za poległych na „Nieludzkiej Ziemi”'', w XI 1979 ''Pamięci polskich pracowników nauki zamordowanych w latach 1939-1945 przez hitlerowskiego i radzieckiego okupanta'', w VI 1981 ''Zbrodnia katyńska w świetle raportu mińskiego NKWD'' i wycinek z mapy ZSRS z zaznaczonymi miejscami zbrodni na polskich oficerach. Do 13 XII 1981 ukazały się 32 nr., pierwsze w formie maszynopisu, w nakładzie kilkudziesięciu egz., nr 23 ze I 1981 drukowany na powielaczu w nakładzie 5-10 tys. egz. Przygotowanie nr. 1-15 rozpoczęto w 1978, próby kolportażu podjęto dopiero w 1979 (w obawie przed wpadką chciano przygotować jak najwięcej opracowanych materiałów).

W składzie redakcji: Andrzej Kostrzewski, Adam Macedoński.

Zamieszczano materiały dot. mordu katyńskiego: artykuły, dokumenty, listy ofiar. Nr 13 z IV 1980 (z okazji 40. rocznicy mordu katyńskiego) poświęcono pamięci generałów Wojska Polskiego zamordowanych w Katyniu, Dergaczach i Bołogoje; nr 16 z VI 1980 ukazał się w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej; nr 29 z VII 1981 przedrukowało Wydawnictwo Polskie. Po 13 XII 1981 wydawano na przemian kolejne nr. i reedycję starych: ukazała się połowa wydanych wcześniej nr.

Po 13 XII 1981 aresztowano Wojciecha W. Wiśniewskiego, szefa oficyny wydawniczej wydającej „BK” (inne wydawnictwa podziemne w obawie przed szczególnymi represjami SB odmawiały wydawania materiałów dot. Katynia).

Od 1990 ukazywał się legalnie.

Grzegorz Waligóra

Opcje strony