Hasła rzeczowe

Biuletyn Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» WKS Mostostal

 

„Biuletyn Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» WKS Mostostal”, wydawany przez Komitet Założycielski/KZ w Wytwórni Konstrukcji Stalowych Mostostal w Radomsku 10 XI 1980 – VIII 1981.

Ukazało się 13 n-rów, obj. 3–4 s., format A4, druk na zakładowym powielaczu, nakł. 150–300 egz., miesięcznik.

W redakcji: Andrzej Garbiec, Ryszard Dąbrowski, Bogdan Matyjaszczyk, Stanisław Gruca, Andrzej Gruca, Janina Łabędowicz, i Jolanta Mariankowska.

Publikowano informacje o działalności „S” i Rady Pracowniczej w zakładzie, przypominano wydarzenia historyczne (np. bitwa pod Monte Cassino, Czerwiec 1956, w ostatnim n-rze zamieszczono relację hm. Witolda Stasiewicza o działalności Szarych Szeregów w Radomsku w czasie II wojny światowej).

Kolportowane bezpłatnie w zakładzie i Radomsku.

 

 

Wojciech Rotarski

Radomsko, Region Częstochowa

Opcje strony

do góry