Encyklopedia Solidarności

https://encysol.pl/es/encyklopedia/hasla-rzeczowe/13206,Biuletyn-Niezaleznego-Zrzeszenia-Studentow-AE.html
2023-12-11, 14:20

Biuletyn Niezależnego Zrzeszenia Studentów AE

"Biuletyn Niezależnego Zrzeszenia Studentów AE", pismo wydawane przez Wydawnictwo NZS Akademii Ekonomicznej w Krakowie, wydawane nieregularnie 1980-1981, wznowione 9 IV 1988 – 4 V 1989 jako „Biuletyn NZS AE”, podtytuł: „Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Ekonomicznej”.

1980-1981 ukazało się kilkanaście nr. o obj. 4-36 s. w formacie A5, drukowanych na powielaczu i offsecie w nakładzie 800-10 tys. egz., 1988-1989 ukazało się kilka nr. o obj. 2-4 s. w formacie A5, drukowanych techniką sitodruku w powielarni NZS AE, nakład nieznany. Nr. 1 i 2 ukazały się w XII 1980, nr 18 (specjalny) – 27 XI 1981.

W składzie redakcji I edycji: Anna Kulka, Włodzimierz Leszczyński, Grażyna Śmigielska, Bohdan Zając; od nr. specjalnego z 18 II 1981: Jacek Stanisławski (zamiast A. Kulki); od nr. 6 tylko W. Leszczyński i G. Śmigielska; opracowanie graficzne: Tadeusz Świątek.

Pismo adresowane do studentów AE o charakterze publicystyczno-informacyjnym. Komentowano sytuację w środowiskach robotniczych i studenckich oraz kondycję polskiej gospodarki i polityki, publikowano polemiki, artykuły historyczne, komunikaty NZS, listy otwarte, wywiady, wiersze. W czasie strajków w AE (II i XI 1981) ukazywały się wydania specjalne, prezentujące postulaty strajkujących, komunikaty KS oraz komentarze do bieżących wydarzeń.

 

Paweł Goleń

Kraków, Region Małopolska

Opcje strony