Hasła rzeczowe

Biuletyn Polski

"Biuletyn Polski" (Porrando-geppo), czasopismo wydawane przez nowo powstałe Centrum Informacji o Polsce w Tokio w języku japońskim, z inicjatywy prof. Yukio Kudo, grupy japońskich intelektualistów i przedstawicieli mediów 1 XI 1981 – VIII 1991; jednym z inicjatorów był mieszkający w Polsce, aktywnie wspierający opozycję i „S”, Japończyk Yoshiho Umeda.

Ukazało się 112 nr. o obj. 16-32 s. w formacie A5, w nakładzie początkowo 5 tys. egz. zmniejszonym ostatecznie do 500 egz; miesięcznik.

W składzie redakcji: prof. Yukio Kudo, Tekeshi Mizutani, Mari Takei i Shinozuka Seiichi.

Pismo zaczęło się ukazywać w okresie dużego zainteresowania sprawami polskimi w Japonii, jego głównym celem było rozpowszechnianie informacji o Polsce. Publikowano głównie przedruki z polskiej prasy niezależnej, informujące o wydarzeniach w Polsce, wywiady z działaczami „S” (m.in. z Lechem Wałęsą), ludźmi kultury (m.in. z Andrzejem Wajdą), dokumenty, fotografie, rysunki (m.in. Andrzeja Mleczki, Szymona Kobylińskiego, Marka Popławskiego). Niektóre teksty autorów polskich i japońskich były pisane na zamówienie. Każdy nr zawierał kalendarium i bibliografię publikacji dot. Polski. W ostatnim nr. zamieszczono indeks kilkuset nazwisk, które pojawiły się na łamach pisma w całym okresie jego wydawania. Redakcja, autorzy i tłumacze nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia, pismo nie było dotowane i utrzymywało się wyłącznie z dystrybucji; przeznaczone dla japońskich związków zawodowych, wyższych uczelni i mediów.

Sprzedawane głównie przez związki zawodowe, prenumerowane przez wielu japońskich uczonych i dostępne na wszystkich wyższych uczeniach.

 

Włodzimierz Domagalski|Anna Grażyna Kister

Region Zagranica, Tokio

Opcje strony

do góry