Hasła rzeczowe

Porando-geppo

„Porando-geppo” („Biuletyn Polski”), czasopismo wydawane 1 XI 1981 – VIII 1991 przez Centrum Informacji o Polsce w Tokio w jęz. japońskim. Ukazało się 112 n-rów, obj. 16 s., wydania spec. 32 s., format A5, nakł. pocz. 5 tys. egz., zmniejszony ostatecznie do 500 egz.; miesięcznik. Powstało z inicjatywy Yukio Kudo grupy japońskich intelektualistów i przedstawicieli mediów; jednym z inicjatorów był też mieszkający w Polsce Yoshiho Umeda. W składzie redakcji: Y. Kudo, Tekeshi Mizutani, Mari Takei i Shinozuka Seiichi. Pismo zaczęło się ukazywać w okresie dużego zainteresowania sprawami polskimi w Japonii, jego gł. celem było rozpowszechnianie informacji o Polsce. Publikowano gł. przedruki z polskiej prasy niezależnej i podziemnej, informujące o wydarzeniach w Polsce, wywiady z działaczami „S” (m.in. z Lechem Wałęsą), ludźmi kultury (m.in. z Andrzejem Wajdą), dokumenty, fotografie, rysunki (m.in. Andrzeja Mleczki, Szymona Kobylińskiego, Marka Popławskiego). Niektóre teksty autorów polskich i japońskich były pisane na zamówienie. Każdy numer zawierał kalendarium i bibliografię publikacji dot. Polski. W ostatnim n-rze zamieszczono indeks kilkuset nazwisk, które pojawiły się na łamach pisma w całym okresie jego wydawania. Redakcja, autorzy i tłumacze nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia, pismo nie było dotowane i utrzymywało się wyłącznie z dystrybucji. Sprzedawane gł. przez zw. zaw., prenumerowane przez wielu japońskich uczonych i dostępne na wszystkich wyższych uczelniach w Japonii.

Włodzimierz Domagalski|Anna Grażyna Kister

Opcje strony

do góry