Hasła rzeczowe

Biuletyn Strajkowy

"Biuletyn Strajkowy", pismo RKW Regionu Mazowsze, wydawane 22 VIII – 1 IX 1988 w Warszawie z inicjatywy Grupy Politycznej Wola.

Ukazało się 11 nr., w tym jeden podwójny (z 27 VIII 1988), o obj. 2 s. lub 4 s. (n-ry 6/7 i 8) w formacie A5, drukowanych na offsecie przez drukarnię Solidarności Walczącej w Ząbkach, kierowaną przez Tadeusza Markiewicza (blachy offsetowe odbierano z kościoła

św. Klemensa przy ul. Karolkowej), w nakładzie 6 tys. egz.; wychodziło codzienne, z wyjątkiem 28 VIII 1988.

W składzie redakcji: Andrzej Urbański (redaktor naczelny), Maciej Zalewski; autorzy: Wojciech Adamiecki, Piotr Stasiński (ps. Andrzej Frycz), Marek Jarosiński, Michał Boni (ps. Tomasz Litwin) i Marcin Oblicki.

Pojawiło się w związku z falą strajków, która latem 1988 rozlała się po całym kraju (zwłaszcza na Śląsku i Wybrzeżu). Zamieszczano szczegółowe informacje o strajkach, robotnicze postulaty i odezwy, relacje strajkujących oraz wypowiedzi m.in. Lecha Wałęsy, Zbigniewa Bujaka, Bronisława Geremka. Pismo uznawało się za pierwszą jawną gazetą Regionu Mazowsze po 13 XII 1981; za cel stawiało sobie dostarczanie rzetelnych wiadomości; postulowało ponowną naukę samoorganizacji, przekonując, że każda forma nacisku może mieć wpływ na polityczne przemiany. Rację bytu straciło po spotkaniu L. Wałęsy z Czesławem Kiszczakiem i zawarciu porozumienia w sprawie negocjacji władza-opozycja, kończącego strajki.

Rozpowszechniane przez struktury kolportażowe „Woli” i studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Justyna Błażejowska

Opcje strony

do góry