Hasła rzeczowe

Biuletyn Niezależnego Zrzeszenia Studentów (UMCS Lublin)

„Biuletyn Niezależnego Zrzeszenia Studentów”, pismo wydawane przez NZS Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od X 1980 do VIII/IX 1981. Do nr. 6 z II 1981 jako „Biuletyn TKZ NZS UMCS”, wydawany przez Tymczasowy Komitet Założycielski NZS UMCS. Ukazało się 14 nr. (obj. 2–32 s.; format A4, od nr. 11 z VI 1981 A5; nakł. 500–1000 egz.; druk na terenie UMCS na powielaczu, od nr. 11 offsetowy; wychodziło nieregularnie, od nr. 7 miesięcznik). Trzy nr. miały charakter tematycznych wydań specjalnych: nr 7 z III 1981 z okazji rocznicy III 1968; nr 10 z 28 V 1981 poświęcono zmarłemu kard. Stefanowi Wyszyńskiemu; nr 12 z VII 1981 z okazji pierwszej rocznicy strajków lubelskich, dodatek do nr. 12 – esej Leszka Kołakowskiego Tezy o nadziei i beznadziejności. W redakcji m.in.: Dariusz Dybciak, Mirosław Haponiuk, Marek Jędrych, Krzysztof Kaczorowski, Wojciech Oleksiński, Adam Pęzioł, Wiesław Ruchlicki, Jolanta Szajowska, Józef Emil Warda, Janusz Wąchała. Opracowanie graf.: Janusz Skowron, Nela Król. Tematyka dot. życia uczelni, publicystyka historyczna, kulturalna i polityczna.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry