Hasła rzeczowe

Biuletyn TKZ NZS UMCS

"Biuletyn TKZ NZS UMCS", pismo wydawane przez wydawany przez Tymczasowy Komitet Założycielski NZS Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie X 1980 – VIII/IX 1981; od nr. 7 jako „Biuletyn Niezależnego Zrzeszenia Studentów”.

Ukazało się 14 nr. o obj. 2-32 s. w formacie A4, od nr. 11 z VI 1981 A5, drukowanych na terenie UMCS na powielaczu, od nr. 11 na offsecie w nakładzie 500-1000 egz.; wychodziło nieregularnie, od nr. 7 miesięcznik. 3 nr. miały charakter tematycznych wydań specjalnych: nr 7 z III 1981 z okazji rocznicy Marca ’68, nr 10 z 28 V 1981 poświęcono zmarłemu kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, nr 12 z VII 1981 z okazji 1. rocznicy strajków lubelskich; wydano dodatek do nr. 12 z VII 1980 – esej Leszka Kołakowskiego ''Tezy o nadziei i beznadziejności''.

W składzie zespołu w różnych okresach: Wiesław Ruchlicki, Józef Emil Warda, Mirosław Haponiuk, Marek Jędrych, Krzysztof Kaczorowski, Wojciech Oleksiński, Janusz Wąchała, Jolanta Szajowska, Dariusz Dybciak, Adam Pędzioł; opracowanie graficzne: Janusz Skowron, Nela Król.

Poruszano tematykę uczelnianą, prezentowano publicystykę dot. historii, kultury i polityki.

Marcin Dąbrowski

Region Środkowo-Wschodni, Lublin

Opcje strony

do góry