Hasła rzeczowe

Biuletyn Wojenny

"Biuletyn Wojenny", pismo wydawane przez członków „S” wyższych uczelni Poznania III 1982 – 1989, podtytuł: „Miesięcznik NSZZ «Solidarność» wyższych uczelni Poznania”.

Ukazało się 89 nr. o obj. 2-10 s. w formacie A5, A4, drukowanych na powielaczu i techniką sitodruku; dwutygodnik, od nr. 19 (1983) miesięcznik, od nr. 72 (1988) wychodziło nieregularnie. Nr 1 z 28 III 1982 opublikowano bez numeracji; wydano nr 14 z 3 X/17-24 X 1982 i nr 14 z 31 X 1982 (wydanie specjalne nt. przygotowywanego na 10 XI 1982 strajku) oraz dodatek specjalny do nr. 24/25.

W składzie redakcji: Jacek Kubiak, Anna Lipińska, Tadeusz Łuczkiewicz, Anna Potok.

Publikowano głównie informacje i artykuły dot. wydarzeń i sytuacji na wyższych uczelniach, m.in. pisano o przebiegu akcji protestacyjnych, represjach wobec studentów, pracowników naukowych, czystkach personalnych, organizowaniu nowych (prorządowych) związków zawodowych, aparacie partyjnym PZPR; dużo miejsca poświęcano (1983-1985) działalności demokratycznie wybranych samorządów studenckich, stopniowemu ograniczaniu samorządności, odwoływaniu w 1985 rektorów i dziekanów; poruszano temat kolaboracji, zaproponowano sformułowanie kodeksu postępowania środowisk akademickich, pisano o dyskusjach dot. strategii działania „S”, zabójstwach politycznych (m.in. Piotra Bartoszcze, Grzegorza Przemyka, ks. Jerzego Popiełuszki), procesach politycznych, represjach wobec prof. Leszka Nowaka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, bojkocie wyborów w 1984, 1985; poruszano zagadnienia związane z polityką międzynarodową (np. zbrojenia w ZSSR), zamieszczano oświadczenia, komunikaty regionalnych, krajowych struktur „S”; w 1983 przeprowadzono badania ankietowe w środowisku młodzieży szkół średnich, ich wyniki opublikowano w nr. 29 (z XI 1983).

 

Przemysław Zwiernik

Region Wielkopolska, Poznań

Opcje strony

do góry