Hasła rzeczowe

Biuletyn Wrocławski

"Biuletyn Wrocławski", podtytuł: „Serwis informacyjny”, pismo założone przez Akademicki Ruch Oporu, wydawane przez NZS we Wrocławiu 20 XII 1981 – VII 1982. Nr 7 z tytułem „Biuletyn Wrocławski Niezależnego Zrzeszenia Studentów”. Część nakładu nr. 12 omyłkowo wydrukowano jako „Biuletyn Informacyjny ARO”. Wydawane w wersji A (robotniczej) oraz wersji instruktażowej (nr. 12, 18 w wersji akademickiej). Pismo o numeracji ciągłej, przy nr. podawano kolejny dzień, licząc od 13 XII 1981 (np. nr 10 – 70 dzień stanu wojennego).

Ukazało się 20 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 30-1,5 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Mirosław Jasiński, Paweł Kasprzak, Adam Lipiński i Halina Wojnarska.

Zamieszczano informacje o bieżącej działalności podziemnej „S”, sytuacji w kraju i na uczelniach oraz omawiano sprawy polityczne i gospodarcze. Wydawane w kręgu akademickim, ale przeznaczone głównie dla środowiska robotniczego.

Kamil Dworaczek

Region Dolny Śląsk, Wrocław

Opcje strony

do góry