Hasła rzeczowe

Bydgoski Podziemny Serwis Informacyjny «Solidarność»

„Bydgoski Podziemny Serwis Informacyjny Serwis Informacyjny "Serwis Informacyjny", oficjalne pismo Zarządu Regionu Elbląskiego NSZZ „S”. Jego poprzednikiem był wydawany od 24 I 1981 „Wewnątrzzwiązkowy Serwis Informacyjny MKZ NSZZ „S” z redaktorem Leszkiem Koszytkowskim. Wydawcą był Zarząd Regionu Elbląskiego NSZZ „S”. Za druk i rozpowszechnianie odpowiadało Elbląskie Biuro Informacyjne Solidarności podległe ZR NSZZ „S” w Elblągu. Pierwszy numer ukazał się 24 VIII 1981. «Solidarność»”, pismo wydawane III 1982 – III 1989 w Bydgoszczy; także jako: „Bydgoski Podziemny Serwis Informacyjny” (nr 16 z 1983), „Bydgoski Podziemny Serwis Informacyjny «Solidarności»” (nr 21, 28 z 1983; nr. 20, 22-23 z 1985; nr 2 z 1986), „Bydgoski Podziemny Serwis Informacyjny NSZZ «Solidarność»” (nr 15 z 1984).

Ukazało się 160 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych dwustronnie; zdarzały się wydania jednostronne, w formacie A5; nakład 200-1200 egz., początkowo drukowane na powielaczu, od VII 1986 techniką sitodruku; wychodziło nieregularnie.

W składzie zespołu: redaktor naczelny – Stefan Pastuszewski (1982-1983), Grzegorz Staszewski (1983-1984), Alicja Staszewska (1985-1986), Bronisław Pastuszewski (1986-1989), współpraca – Teresa Czajkowska, Michał Filek, Zbigniew Jaworski, Stanisław Kozanecki, Adam Piasecki, Jerzy Pufelski, Teresa Szymańska, Witold Zdzierski.

Kolportowane bezpłatnie w Bydgoszczy i województwie.

1983-1989 rozpracowywane przez SB w ramach SOR krypt. Erika, Redaktor, Tercet.

 

Krzysztof Osiński

Opcje strony

do góry